menu

Producten

Financieringsvormen CashFlex

 • Inkoop/orderfinanciering

  Flexibele vorm van maatwerkfinanciering waarbij extra kapitaal beschikbaar komt om (grotere) inkopen te realiseren. Altijd in combinatie met CashFlex debiteurenfinanciering of American factoring.

  Wij hanteren een minimum faciliteit van 75.000 euro op basis van order/inkoop in combinatie met minimaal 500.000 euro omzet op jaarbasis m.b.t de debiteurenfaciliteit.

 • Voorraadfinanciering

  Flexibele vorm van financiering waarbij kapitaal wordt vrijgemaakt dat vast zit in de voorraad. Altijd in combinatie met CashFlex debiteurenfinanciering of American factoring.

  Wij hanteren een minimum faciliteit van 50.000 euro op basis van voorraad in combinatie met minimaal 500.000 euro omzet op jaarbasis m.b.t de debiteurenfaciliteit. U dient naast de debiteurenportefeuille ook de totale voorraad aan te leveren en te verpanden aan CashFlex.

 • Debiteurenfinanciering

  U verpandt de vorderingen aan CashFlex en krijgt daardoor direct een kasstroom.
  Optioneel: debiteurenbeheer uitgevoerd door CashFlex en/of kredietverzekering.

  Wij hanteren een minimumomzet van € 500.000 op jaarbasis. U dient de totale debiteurenportefeuille aan te leveren. Financiering op basis van borrowing base.   

 • Onderhanden Werk Financiering (OHW)

  OHW financiering voor de Nederlandse zorgsector. Altijd in combinatie met CashFlex debiteurenfinanciering of American factoring. Dit is een exclusief product voor de zorgsector, waarmee additionele werkkapitaalfaciliteit wordt gecreëerd.

  Wij hanteren een minimum faciliteit van 100.000 euro op basis van OHW in combinatie met minimaal 500.000 euro jaaromzet m.b.t de debiteurenfaciliteit. U dient naast de debiteurenportefeuille ook de totale OHW aan te leveren en te verpanden aan CashFlex.

 • Supply Chain Finance (SCF)

  SCF/Leveranciersfinanciering voor midden en groot MKB Nederland. Stand alone faciliteit voor kredietwaardige cliënten. Additionele financiering die kapitaal vrijmaakt om direct de crediteur(en) te betalen.

  Wij hanteren een minimum faciliteit van 350.000 euro op basis van inkoopfactuur(en).

 • Leningen

  CashFlex kan maatwerkoplossingen aanbieden middels leningen en/of investeringen op basis van zekerheden (assets/borgstellingen) danwel middels participaties. Wij zijn een partner die mee kan en wil groeien met MKB bedrijven.

  Wat betekent dit voor u?

  Samenwerking met een professionele organisatie die bankonafhankelijk opereert. Samen met u maken we de wensen en kansen van de onderneming realistisch en haalbaar.

 • American factoring

  U verkoopt een vordering aan CashFlex en heeft direct een kasstroom, zonder zorgen over overschrijding van de betaaltermijn. CashFlex American factoring: financiering in combinatie met debiteurenmanagement en kredietverzekering.

  Wij hanteren een minimum omzet van 500.000 euro op jaarbasis, u kunt zoveel facturen aanleveren als u wilt. Ook kunt u kiezen welke debiteuren u wilt onderbrengen bij CashFlex (omzet selectie).

  Werkwijze American Factoring bij CashFlex

 • Vastgoed Financiering

  CashFlex is ook specialist voor Vastgoed Financieringen voor MKB ondernemers.  Dit zijn vaak overbrugging faciliteiten met een maximale LTV (Loan to Value) van 70% gebaseerd op een recent erkend taxatierapport. Looptijden van 2-36 maanden.  Leenbedragen vanaf 250.000 euro.

CashFlex:

 • No nonsense
 • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
 • Unieke financiële producten voor het MKB
 • Loyaliteit, persoonlijk contact     
 • Betrouwbare en flexibele partner
 • Voor bedrijven met een omzet van:
  € 500.000 - € 40 miljoen       
 • Snelheid in beslissingen & uitboeken
 • Door ondernemers, voor ondernemers