Disclaimer

Ondanks het feit dat CashFlex B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Alle informatie op onze site is daarom te allen tijde onder voorbehoud. CashFlex B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. CashFlex B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op een andere wijze bevestigd te zijn. CashFlex B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of het afgaan op onjuiste informatie op deze website. Aan de gepresenteerde informatie kunnen géén rechten worden ontleend.

Alle teksten en het beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.