menu

Werkwijze

CashFlex factoring: verstuur factuur Stap 1: U verstuurt de factuur, zowel aan CashFlex als aan uw klant.
CashFlex factoring: verstuur factuur Stap 2: CashFlex betaalt u, na acceptatie, direct het factuurbedrag uit.
CashFlex factoring: verstuur factuur Stap 3: CashFlex ontzorgt u, door het debiteurenbeheer uit handen te nemen.
CashFlex factoring: verstuur factuur Stap 4: Uw klant betaalt de factuur rechtstreeks aan CashFlex.
background image

American factoring bij CashFlex

 • Ontvangst offerte

  Binnen 2 werkdagen ontvangt u een vrijblijvende offerte.

 • Verzamelen documentatie

  Wanneer u akkoord gaat met de offerte vragen wij u om enkele documenten om een factoringovereenkomst op te kunnen stellen.

 • Kennismakingsgesprek en tekenen factoringovereenkomst

  We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u op locatie. Tijdens dit gesprek beantwoorden we eventuele vragen en gaan we over tot het tekenen van de overeenkomst.

 • Toegang online portal

  Als klant krijgt u direct toegang tot een eigen factoringportal. Binnen deze factoringportal kunt u debiteuren toevoegen en facturen uploaden.

 • Debiteuren en kredietwaardigheidscheck

  Om gebruik te maken van factoring dienen uw klanten kredietwaardig te zijn. De kredietwaardigheid geeft aan in hoeverre uw opdrachtgever in staat is om zijn financiële verplichtingen te voldoen. Wij controleren de kredietwaardigheid via de kredietverzekering.

 • Factuur opmaken

  Stel uw factuur op, zoals u gewend bent. U zet er alleen een ander bankrekeningnummer op en een cessietekst. U kunt de factuur uploaden in de portal.

 • Binnen 24 uur wordt uw factuur betaald

  U ontvang een aankoopvoorstel. Na uw goedkeuring volgt de betaling van uw factuur, onder aftrek van overeengekomen kosten en met inhouding van een voorschot.

 • De debiteur betaalt aan CashFlex

  De debiteur betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan ons binnen de afgesproken betalingstermijn.

 • Uitbetaling inhouding voorschot

  Zodra wij de betaling van de debiteur hebben ontvangen, maken wij de inhouding voorschot aan u over.

CashFlex:

 • No nonsense
 • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
 • Unieke financiële producten voor het MKB
 • Loyaliteit, persoonlijk contact     
 • Betrouwbare en flexibele partner
 • Voor bedrijven met een omzet van:
  € 500.000 - € 40 miljoen       
 • Snelheid in beslissingen & uitboeken
 • Door ondernemers, voor ondernemers