menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring van CashFlex Factoring B.V.

Persoonsgegevens van klanten van CashFlex en van bezoekers van haar website worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Voor de verwerking van uw gegevens is verantwoordelijk:

CashFlex Factoring B.V.
Utrechtseweg 181
6862 AJ  Oosterbeek
+31 (0) 267630799

CashFlex houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Webbezoek

Bij uw bezoek aan onze website laat u persoonsgegevens achter, zoals de gegevens die u invoert in contact- en aanvraagformulieren en uw IP-adres. Hieronder lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat wij daarmee doen. Al het andere doen wij niet. Zo plaatsen wij geen cookies en gebruiken wij geen webbeacons.

Zoekopdrachten

Door u ingevoerde zoekopdrachten kunnen worden bewaard om onze website te verbeteren. Daarbij worden geen persoonsgegevens van u bewaard. Bij de verwerking van gegevens voor dit doel wordt uw IP-adres onomkeerbaar gecodeerd (door de MD5 hashfunctie), zodat dit niet meer te herleiden is.

Contactformulieren en -adressen

Gegevens die wij van u ontvangen door uw bezoek aan onze website of gegevens die u ons verstrekt  door middel van een webformulier of op andere wijze worden door ons gebruikt om contact met u op te nemen, uw factoringverzoeken te beoordelen en deze uit te voeren. Deze gegevens zullen voorts met dat doel, en voor statistische doeleinden, worden opgenomen in onze database.

In het kader van de beoordeling en uitvoering van uw factoringverzoeken zullen de gegevens gedeeltelijk worden doorgezonden naar Graydon B.V. en/of  (een) andere kredietwaardigheidsonderzoeker(s) die CashFlex inschakelt om de kredietwaardigheid van uw debiteur te beoordelen.

Hier vindt u de privacyverklaring van Graydon.

Nieuwsbrieven en andere mailings

Wanneer wij uw gegevens willen gebruiken om u te benaderen met mededelingen die niet specifiek uw situatie betreffen, zoals door het toezenden van een nieuwsbrief, dan zullen wij u daarvoor eerst toestemming vragen (confirmed opt-in).

Inzage en correctie

U kunt ons verzoeken om inzage of correctie van de door ons opgeslagen gegevens.

Stuur hiervoor een email naar:

CashFlex:

  • No nonsense
  • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
  • Unieke financiële producten voor het MKB
  • Loyaliteit, persoonlijk contact     
  • Betrouwbare en flexibele partner
  • Voor bedrijven met een omzet van:
    € 500.000 - € 40 miljoen       
  • Snelheid in beslissingen & uitboeken
  • Door ondernemers, voor ondernemers