menu

'Mkb-ondernemers lopen lastenverlichting mis'

19/03/2018

Van de €6 mrd lastenverlichting die het kabinet burgers heeft beloofd, komt nauwelijks iets terecht bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ook ten opzichte van het grootbedrijf wordt het mkb stiefmoederlijk behandeld in de belastingplannen van het kabinet.

Vier organisaties van adviseurs en accountants waarschuwen dat mkb-ondernemers er bekaaid van afkomen als het kabinet-Rutte III zijn fiscale plannen ongewijzigd uitvoert. Werkenden in loondienst gaan er volgens de belastingdeskundigen zes tot tien keer zoveel op vooruit dan de mkb'ers.

'Niet in de gaten'

De organisaties hebben hun zorgen vorige week kenbaar gemaakt in een brief aan minister van Financiën Wopke Hoekstra en diens staatssecretaris Menno Snel. Premier Mark Rutte en de Vaste Kamercommissies voor Financiën in de Eerste en Tweede Kamer kregen een afschrift.

'De belastingplannen van het kabinet zijn gewoon onrechtvaardig voor mkb-ondernemers', stellen Edwin Heithuis en Robert van der Jagt, die namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) meewerkten aan de brief. 'Mkb'ers hebben niet in de gaten wat er gaat gebeuren', zegt Van de Jagt. 'Ik denk dat ook het kabinet dat niet helemaal overziet.'

Twee belastingschijven

De briefschrijvers willen de volgens hen ongewenste gevolgen van de belastingwijzigingen onder de aandacht brengen en stellen aanpassingen voor. 'Daarna is het aan de politiek om hier wel of niet iets mee te doen', zegt Van der Jagt. Naast de NOB is de brief afkomstig van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), het Register Belastingadviseurs en vereniging van accountantskantoren SRA.

Emeritus hoogleraar fiscale economie en SER-kroonlid Leo Stevens juicht het toe dat de beroepsorganisaties aandacht vragen voor de mkb-ondernemer. ‘De berekeningen die de briefschrijvers maken, zijn correct, maar wel erg toegespitst op de toptarieven. Ik had liever een bredere inventarisatie en analyse van de verschillen in belastingdruk gezien. Mkb-ondernemers hebben niet zozeer te klagen over fiscale achterstand ten opzichte van werknemers. Kijk naar de aanwas van zzp’ers. Wel draaien zij op voor de lagere belasting voor grote bedrijven.'

Addertje onder het gras

Het kabinet heeft burgers een lastenverlichting beloofd die oploopt tot ruim €6 mrd in 2021. De lasten gaan onder meer omlaag door de invoering van twee in plaats van vier belastingschijven in de inkomstenbelasting, met een basistarief van bijna 37% en een toptarief van 49,5%.

Door deze wijziging gaat het toptarief voor werkenden in loondienst met 2,5 procentpunt omlaag ten opzichte van het huidige tarief van 52%. Voor ondernemers die belasting betalen in box 1 van de inkomstenbelasting zit er echter een addertje onder het gras, aldus de briefschrijvers. Zij mogen de mkb-winstvrijstelling van 14% niet langer tegen het hoge tarief aftrekken, maar slechts tegen het basistarief.

Belastingverhoging box 2

De belastingadviseurs rekenen voor dat de maximale belastingdruk voor deze ondernemers hierdoor afneemt van 44,72% nu naar 44,32%. Voor hen komt de belastingverlaging dus uit op slechts 0,4 procentpunt.

Ondernemers met een bv, die in box 2 van de inkomstenbelasting zitten, delen volgens de brief nog minder mee in de lastenverlichting. Zij profiteren van het lagere toptarief in box 1 en hebben baat bij de verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting van 25% naar 21% en van 20% naar 16%.

De verlaging van de vpb wordt echter vrijwel ongedaan gemaakt door de verhoging van de belasting die dga's betalen over bedrijfswinst die zij zichzelf uitkeren, stellen de briefschrijvers. Het tarief van box 2 gaat vanaf 2020 in twee stappen omhoog van 25% naar 28,5%.

 

Bron: FD.

CashFlex:

  • No nonsense
  • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
  • Unieke financiële producten voor het MKB
  • Loyaliteit, persoonlijk contact     
  • Betrouwbare en flexibele partner
  • Voor bedrijven met een omzet van:
    € 500.000 - € 40 miljoen       
  • Snelheid in beslissingen & uitboeken
  • Door ondernemers, voor ondernemers