menu

Mkb-actieplan

10/10/2018

tweedekamer.nl

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. 99% van alle Nederlandse bedrijven valt in deze categorie. Staatssecretaris Keijzer heeft met veel ondernemers uit het mkb gesproken en heeft een actieplan gemaakt om te helpen bij drie problemen waarmee veel mkbers : goed personeel vinden, financiering krijgen en meegaan met nieuwe, snelle ontwikkelingen zoals digitalisering. Het talentprogramma ‘Verzilver je talent’ bijvoorbeeld koppelt studenten aan bedrijven. De toegang tot financiering wordt beter door middelen als het Toekomstfonds voor innovatieve en snelgroeiende mkb-bedrijven. Ook komt er meer geld beschikbaar voor innovatiesubsidies. Het Innovatiekrediet is hier een voorbeeld van. Verder ondersteunt de overheid bedrijven met trainingen om te digitaliseren. Het kabinet stelt voor het MKB-actieplan tot 2021 200 miljoen euro beschikbaar.

StartupDelta

Een start-up is een startende onderneming met een vernieuwend idee. Vaak wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologie. Om de start en doorgroei van deze nieuwe bedrijven in Nederland te stimuleren werd in 2015 StartupDelta opgericht. StartupDelta brengt bijvoorbeeld start-ups en investeerders samen omdat vaak behoefte is aan geld voor de ontwikkeling van hun vernieuwende producten. StartupDelta helpt Nederlandse startende bedrijven ook internationaal te groeien door in het buitenland bijeenkomsten te organiseren. Ook hoopt het zo buitenlandse start-ups en investeerders te interesseren zich in Nederland te vestigen. Tussen 2015 en 2017 nam het aantal start-ups in Nederland toe van 2350 tot 2900. Vanaf 2016 is  Prins Constantijn de ambassadeur van dit platform.

Betaalgedrag overheidsorganisaties

Om niet in financiële problemen te komen is het voor bedrijven van groot belang dat ook de overheid haar facturen op tijd betaalt. In de wet staat dat ministeries, provincies en gemeenten binnen 30 dagen hun rekeningen moeten voldoen. 2017 laat een positieve ontwikkeling zien. De ministeries betaalden in 207 bijna 96% van de rekeningen op tijd, de provincies 92% en de gemeenten die informatie over hun betaalgedrag gaven, waren meer dan 90% op tijd. 

Bent u ondernemer? Hoe ervaart u de regeldruk?

Het terugdringen en verbeteren van regels bespaart ondernemers en bedrijven tijd en geld. Kamerleden van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) willen weten hoe de regeldruk nu wordt ervaren en wat er beter kan. Daarom roept de commissie ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), zzp’ers en starters op om hun ervaringen te delen.

 

Bron: tweedekamer.nl

CashFlex:

  • No nonsense
  • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
  • Unieke financiële producten voor het MKB
  • Loyaliteit, persoonlijk contact     
  • Betrouwbare en flexibele partner
  • Voor bedrijven met een omzet van:
    € 500.000 - € 40 miljoen       
  • Snelheid in beslissingen & uitboeken
  • Door ondernemers, voor ondernemers