menu

‘Kabinet moet verpandingsverbod op facturen snel aanpakken’

27/12/2017

MKB-Nederland wil dat het nieuwe kabinet haast maakt met de aanpassing van het verpandingsverbod op facturen. “Het vorige kabinet heeft dat al meer dan een jaar geleden toegezegd, maar het is nog altijd niet geregeld”, zegt voorzitter Michaël van Straalen met het oog op de behandeling van de J&V-begroting in de Tweede Kamer. “Het komt de financierbaarheid van mkb-bedrijven enorm ten goede als we dit probleem nu eindelijk eens tackelen.”

Facturen zijn een belangrijk onderpand voor verschillende vormen van financiering. Steeds vaker echter nemen grote opdrachtgevers in hun inkoopvoorwaarden op dat hun leveranciers de vorderingen niet kunnen overdragen – verpanden -  aan andere partijen. Banken en factormaatschappijen kunnen de facturen waarop een verpandingsverbod rust dus niet benutten als onderpand voor financiering. Dit zet de kredietverlening aan het mkb verder onder druk en ook alternatieve financieringsvormen worden er door belemmerd, aldus Van Straalen.

MKB-Nederland maakt zich daarom al langer hard voor aanpassing van dat verbod. Alle landen om ons heen hebben inmiddels hun wetgeving aangepast of zijn daarmee bezig, juist met het oog op de financierbaarheid van het mkb.

Voorstel

Ondanks de toezegging van het vorige kabinet is de wet nog steeds niet aangepast aan het voorstel dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de factoringvereniging FAAN in overleg met MKB-Nederland en de ministeries van Justitie & Veiligheid en Economische Zaken hebben opgesteld. Dat voorstel houdt in dat geldvorderingen altijd door de leverancier kunnen worden overgedragen of verpand (ter verkrijging van financiering), zónder dat de opdrachtgever daarvan hinder ondervindt. De opdrachtgever mag namelijk altijd blijven betalen aan de oorspronkelijke leverancier in plaats van aan degene aan wie de vordering is overgedragen of verpand.

Bezwaar

Van Straalen: “Dat was steeds het bezwaar tegen het schrappen van het verpandingsverbod: dat opdrachtgevers niet geconfronteerd willen worden een andere schuldeiser dan de leverancier die zij zelf hebben geselecteerd. Het huidige voorstel komt aan dat bezwaar tegemoet. In Duitsland werkt het al zo en daar zijn de ervaringen positief.”

Volgens schattingen van de NVB en FAAN komen er minstens enkele honderden miljoenen euro’s aan additionele ruimte beschikbaar als het verpandingdsverbod wordt aangepast. 

 

Bron: MKB-Nederland

CashFlex:

  • No nonsense
  • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
  • Unieke financiële producten voor het MKB
  • Loyaliteit, persoonlijk contact     
  • Betrouwbare en flexibele partner
  • Voor bedrijven met een omzet van:
    € 500.000 - € 40 miljoen       
  • Snelheid in beslissingen & uitboeken
  • Door ondernemers, voor ondernemers