menu

Kabinet maakt einde aan verpandingsverbod om kredietverlening aan het mkb te stimuleren

08/02/2018

Het kabinet wil een einde maken aan de zogeheten 'verpandingsverboden'. Die beletten bedrijven om hun vorderingen, die zij hebben uitstaan bij grote klanten zoals gemeenten of andere ondernemingen, over te dragen of te verpanden aan banken en andere geldschieters.

In een persverklaring, die donderdag wordt uitgegeven, zegt minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming dat hij de kredietverlening aan bedrijven extra wil stimuleren. Volgens hem blijkt in de praktijk dat zowel bedrijven als banken last hebben van de verpandingsverboden. 'Door die belemmeringen weg te nemen, ontstaat meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei,’ meent de VVD-bewindsman.

Administratieve rompslomp

Ondernemerslobby VNO-NCW, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en met name MKB-Nederland klagen al jaren over de verpandingsverboden. Volgens de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf nemen grote opdrachtgevers zoals woningcorporaties, het grootbedrijf en lokale overheden tegenwoordig vrijwel standaard én in toenemende mate in hun inkoopvoorwaarden op dat vorderingen van leveranciers op hen niet mogen worden verpand. Zij willen daarmee voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden en zodoende allerlei administratieve rompslomp tegengaan.

Het nadeel voor hun leveranciers - veelal mkb-bedrijven - is wel dat zij die vorderingen niet als onderpand kunnen geven aan een bank als zekerheid van terugbetaling van krediet. Dat zet een grote rem op de kredietverlening en kan er volgens Dekker zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen. Sinds de financieel-economische crisis is het bankwezen toch al flink huiveriger geworden het mkb nog geld te lenen. Sommige mkb-bedrijven moeten bijvoorbeeld hoge rente op hun krediet betalen om de risico's voor banken in te dammen.

€1 mrd extra kredietruimte

MKB-Nederland zegt desgevraagd 'heel blij te zijn met het heel goede, verstandige besluit' van Dekker om vaart te maken met het schrappen van de verpandingsverboden. De NVB sluit zich hierbij aan. Uit een onderzoek van de NVB en de Factoring & Asset Based Financing Association Netherlands (FAAN) zou blijken dat de maatregel leidt tot bijna € 1 mrd aan extra ruimte voor krediet voor het mkb alleen al.

Bovendien krijgt het Nederlandse bedrijfsleven weer een betere uitgangspositie voor wat betreft de concurrentie met Duitsland en Frankrijk. In die landen kunnen de vorderingen allang als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt. Dekker: ‘Nederland kan hierbij niet achter blijven. Voortvarendheid is daarom geboden.' Hij gaat daarom de komende weken in overleg met het bedrijfsleven en komt nog dit voorjaar met een wetsvoorstel over de verpandingsverboden.

Bron: fd.nl

CashFlex:

  • No nonsense
  • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
  • Unieke financiële producten voor het MKB
  • Loyaliteit, persoonlijk contact     
  • Betrouwbare en flexibele partner
  • Voor bedrijven met een omzet van:
    € 500.000 - € 40 miljoen       
  • Snelheid in beslissingen & uitboeken
  • Door ondernemers, voor ondernemers