menu

Adviseurs verschillen in kennis van en keuzes bij mkb-financieringen

16/03/2018

De rol van advies in mkb-financiering is cruciaal, omdat twee van de drie ondernemers in Nederland gebruik maakt van extern financieel advies. Hoe goed zijn adviseurs op de hoogte van nieuwe financieringsvormen en het combineren daarvan? In deze tijd van andere en nieuwe vormen van financiering, zijn vier soorten financieel adviseurs met elkaar vergeleken: bankiers (71), accountants (43), MKB Kredietcoaches (12) en onafhankelijke financieringsadviseurs (40). Alle verschillen zijn statistisch getoetst, maar voorzichtigheid ten aanzien van de conclusies blijft geboden. Het gaat om relatief kleine groepen en niet meer dan 166 adviseurs.

In ons rapport zijn de uitkomsten uitgebreider en diepgaander beschreven dan in deze voorpublicatie. Daarin worden twee voorgelegde cases besproken, met wederom verschillen in de keuzes van adviseurs.

Eerste indrukken

Bankiers (blauw) lijken niet alleen meer bekend te zijn met financieringsvormen die zij zelf verstrekken. Meer dan andere adviseurs lijkt hun voorkeur uit te gaan naar eigen bancaire financieringsvormen, zoals een banklening, een rekening courant of leasing. Hoe hoger de score, hoe vaker de adviseur de financieringsvorm adviseert. De sterretjes geven statisch significante verschillen weer. Verder is te zien dat accountants (grijs) de meeste financieringsvormen minder vaak aanraden dan de andere adviseurs.

Figuur 1: Geadviseerde financieringen de afgelopen 12 maanden

Een verklaring hiervoor kan zijn dat accountants (grijs) minder kennis lijken te hebben van een flink aantal financieringsvormen dan de andere adviseurs. Het betreft onder meer de verschillende vormen van risicokapitaal, crowdfunding en factoring. Ook weten accountants minder af van gestapeld financieren. Een hogere score duidt op meer kennis. De sterretjes geven significante verschillen tussen de adviseurs aan.

Figuur 2: In welke mate kent u deze financieringsvormen?

Opvallend is dat MKB Kredietcoaches (geel) – zelf ook accountants - in kennis, advies en keuzes van financiering meer overeenkomen met bankiers en zelfstandig financieel adviseurs. Dit houdt vermoedelijk verband met de uitgebreide financieringsopleiding die zij hebben gevolgd om zich als kredietcoach te certificeren.

Lees hier het uitgebreide rapport met grafieken en toelichting

 

Bron: Lex van Teeffelen

CashFlex:

  • No nonsense
  • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
  • Unieke financiële producten voor het MKB
  • Loyaliteit, persoonlijk contact     
  • Betrouwbare en flexibele partner
  • Voor bedrijven met een omzet van:
    € 500.000 - € 40 miljoen       
  • Snelheid in beslissingen & uitboeken
  • Door ondernemers, voor ondernemers