menu

Kleine bedrijven hebben topjaar achter de rug

04/06/2019

Financieel Dagblad, Gaby de Groot, Pim Kakebeeke

Het gaat het midden- en kleinbedrijf voor de wind. Dat geldt met name voor de kleinere bedrijven. Zij zagen hun omzetgroei voor het vijfde opeenvolgende jaar stijgen, blijkt uit jaarlijks onderzoek van accountantsorganisatie SRA. In 2018 kwam deze groei uit op bijna 10%.

'Ze pakken alles aan', zegt Harry Marissen, bestuurslid bij SRA. 'Veel mkb'ers hebben de crisis nog vers in het geheugen, willen klanten niet teleurstellen en werken sterk vraaggedreven.'

De winst van de kleinere bedrijven nam nog sneller toe dan de omzet. Het bedrijfsresultaat kwam 16% hoger uit dan over 2017. En de financiële buffer verbeterde: eind 2018 bedroeg de solvabiliteit een degelijke 43%, tegenover 27% twee jaar eerder.

Schulden aflossen

De sterke vermogenspositie blijkt ook uit onderzoek van De Nederlandsche Bank van afgelopen april. De centrale bank meldde toen dat kleinere bedrijven substantieel bijdragen aan het groeiende Nederlandse spaaroverschot.

Het bedrijfsresultaat van kleine bedrijven kwam in 2018 16% hoger uit dan in 2017.

Koepelorganisatie MKB Nederland herkent die verbeterde financiële situatie in het bedrijfsleven. ‘Het mkb lost inderdaad schulden af en bouwt vermogen op,’ stelt een woordvoerder. ‘Veel bedrijven gaan — waar dat kan — zonder krediet van de bank verder.'

Bouwbedrijven

Vooral de cyclische sectoren gaan volgens SRA aan kop, zoals de zakelijke dienstverlening, industrie en bouw. Zo profiteerden bouwbedrijven van de aanhoudende golf aan opdrachten, terwijl die tijdens de economische crisis nagenoeg waren stilgevallen. Tien jaar geleden had de branche te maken met werkloosheid en faillissementen, nu met overvolle orderboeken en schaarste aan personeel.

Het vasthouden van de hoge groei zal een uitdaging worden. Het consumentenvertrouwen heeft sinds de zomer van 2018 een flinke knauw opgelopen en is vanaf afgelopen februari zelfs negatief, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Daardoor staat bijvoorbeeld de autosector onder druk. Ze kwam volgens SRA-cijfers nauwelijks van zijn plaats. De branche is ook niet positief over 2019. Nieuwe auto's zijn door een nieuwe berekening van de aanschafbelasting (bpm) duurder geworden, wat de verkoop schaadt.

Faillissementen op komst

Daarnaast heeft zowel de horecasector als de detailhandel last van lagere omzet- en winstgroei. 'De detailhandel voelt de vertraging van de economische groei doorgaans als eerste. Ik verwacht dan ook dat de omzetgroei verder zal afnemen en dat het aantal faillissementen zal toenemen', zegt directeur Hester Duursema van Detailhandel Nederland.

Een andere bron van zorg zijn de alsmaar stijgende personeelskosten. Die lieten de afgelopen vijf jaar, net als de omzet, volgens SRA ook telkens een verdere stijging zien. In 2018 met een forse 9%. De verwachting is dat de personeelskosten in de komende jaren blijven toenemen.

De zevenduizend bedrijven uit het vijfde jaarlijkse onderzoek van SRA zijn vooral kleine ondernemingen die geen winst- en verliesrekening hoeven te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Doordat SRA de gegevens van aangesloten accountantskantoren in een database bundelt, is dit inzicht wel te verkrijgen. In totaal hebben de bedrijven een omzet van € 15,2 mrd.

CashFlex:

  • No nonsense
  • Ondernemers in staat stellen kansen te benutten
  • Unieke financiële producten voor het MKB
  • Loyaliteit, persoonlijk contact     
  • Betrouwbare en flexibele partner
  • Voor bedrijven met een omzet van:
    € 500.000 - € 40 miljoen       
  • Snelheid in beslissingen & uitboeken
  • Door ondernemers, voor ondernemers